1. Indledning
  2. Præstationskrav - teori, praksis og undervisning
  3. Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter
  4. Manøvrer på den lukkede manøvrebane
  5. Bilers og andre køretøjers evne til at manøvrere
  6. Trafikantadfærd
  7. Grundregler for færdsel
  8. Grundregler for bilkørsel
  9. Manøvrer på vej
  10. Særlige risikoforhold i trafikken
  11. Manøvrer på køreteknisk anlæg
top

Traffic rules for drivers

Driving by bus stop


 

Drivers who approach a bus stop in a dense built-up area where a bus has stopped must, if the driver of the bus indicates he is moving, reduce speed and, if necessary, stop so that the bus can leave the bus stop. The driver of the bus is not, however, exempt from demonstrating particular caution in order to avoid danger.

Drivers who approach a school bus that has stopped to on-board or disembark passengers, must demonstrate particular attentiveness. The same applies when a school bus leaves such a location. The driver must be especially aware of whether children are on the roadway or on the way off the roadway.